Sporządzanie rozliczeń i deklaracji ZUS i PFRON

W ramach naszych usług jest również sporządzanie rozliczeń i deklaracji ZUS i PFRON. Przygotujemy odpowiednie dokumenty szczegółowo przedstawiające miesięczne dochody i rozliczenia oraz opracujemy wszystkie wymagane zgłoszenia aktualizujące obecny stan zatrudnienia (ZUS). Usługa wykonywana jest kompleksowo i obejmuje dostarczenie potrzebnych dokumentów do urzędu. Zadbamy także o regularne naliczanie i pobór obowiązkowych składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (ZUS).

Jeżeli w Państwa firmie zatrudnione są osoby niepełnosprawne, oferujemy również przygotowywanie oraz dostarczenie odpowiednich sprawozdań i dokumentów do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Stawiamy na profesjonalizm i dopasowujemy się do oczekiwań naszych klientów, by czerpali jak największą satysfakcję z powierzonych nam zadań.

 

kalkulator